Ing. Gabriela Slabejová, PhD.

EKM

Odborný garant

Tel

+421 45 5206 804

Adresa

KNDV DF TU Zvolen
T.G.Masaryka 2117/24
960 53 Zvolen
Slovensko

Je absolventkou Technickej univerzity vo Zvolene, ktorú ukončila v roku 1998 v odbore „Drevárske inžinierstvo“. Ihneď po ukončení inžinierskeho štúdia nastúpila na Katedru nábytku a drevárskych výrobkov ako interná doktorandka a od roku 2007 ako odborná asistentka na oddelení povrchovej úpravy, tejto katedry. V pedagogickej, ako aj vo vedecko-výskumnej činnosti, sa zameriava na povrchovú úpravu dreva. Významný podiel na výučbe má v predmetoch Plasty a náterové látky, Procesy povrchovej úpravy, Druhostupňové spracovanie dreva, Technologické procesy výroby nábytku a Technológia výroby nábytku. Predmetom jej výskumu je interakcia dreva s náterovými látkami, objasňovanie príčin vzniku defektov pri povrchovej úprave a hodnotenie vlastností náterových látok.

© Copyright - ekm.ekodizajn.sk - Graphic elements by Ing. Miroslav Chovan, ArtD. - Created by rudi®