Ing. Zuzana Tončíková

EKM

Vedúca projektu EKM

Tel

+421 45 5206 399

Adresa

KDNDV DF TU Zvolen
T.G.Masaryka 2117/24
960 53 Zvolen
Slovensko

Absolventka TU vo Zvolene v študijnom programe Priemyselný dizajn nábytku (2008). Od roku 2009 pracuje ako odborná asistentka na Katedre dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov DF TU vo Zvolene. Vyučuje predmety Ateliér interiéru, Ergonómia a Ekodizajn. Zároveň je študentkou externej formy doktorandského štúdia na FA STU v Bratislave, so zameraním sa na Implementáciu pravidiel ekologického navrhovania výrobkov do procesu tvorby priemyselného dizajnéra. Vedúca projektu S myšlienkou vytvoriť na Technickej Univerzite vo Zvolene „contact point“ pre ekodizajn sa začala zaoberať v roku 2009. Koordinovala medzinárodný projekt: Intenzívny program Erasmus Green Emotions (10203-0582/ZVOLEN01), kde bolo cieľom oboznámiť študentov so spôsobmi ako pristupujú k trvalej udržateľnosti v prepojení na dizajn na zahraničných univerzitách a predstaviť tieto prístupy našim a zahraničným študentom (www.green-emotions.eu). Následne spolu s Ing. M. Chovanom, ArtD. otvorili výberový predmet Ekodizajn, na ktorého výučbe vzhľadom na interdisciplinárnu povahu ekodizajnu participujú viacerí odborníci v rámci univerzity aj praxe. Pre potreby a podporu predmetu vydali príručku „Kroky pre implementáciu ekodizajnu do procesu navrhovania výrobkov“.

Dôkazom snahy o uplatňovanie a šírenie myšlienky udržateľného rozvoja je, že spolu s Ing. M. Chovanom, ArtD. získali druhé miesto v národnej environmentálnej súťaži Slovenska NESS 2012 – Envirooskar v kategórii Environmentálny nápad roka: Tončíková, Chovan
/JEDNA KNIHA = JEDEN STROM/.

© Copyright - ekm.ekodizajn.sk - Graphic elements by Ing. Miroslav Chovan, ArtD. - Created by rudi®