DIPO – CRADLE

Popis produktu

Koncepcia taburetu, ako didaktickej pomôcky DIPO – CRADLE spočíva v snahe vytvoriť elegantné no hlavne dynamické sedenie. Istý typ zdravej elegancie, ktorej cieľom je užívateľa prekvapiť. Zdanlivo jednoduchý drevený taburet v sebe nesie hravosť vo forme kolísavého pohybu, ktorý má za cieľ stimulovať svalstvo chrbtice a dolných končatín. Taburet je určený do bytového interiéru. V tomto prípade sa na návrh pozrieme ako na didaktickú pomôcku. Sedák, nohy a spodný vlys sú z DB biodosky. Podnož so sedákom je spojená kovaním clamex – s. Kovanie sa vkladá do vyrobeného otvoru. Umožňuje vytvoriť demontovateľnú konštrukciu, avšak samo o sebe je problematické vo fáze ukončenia životného cyklu výrobku. Spodný vlys je spojený rovnakým kovaním ako sedák s podnožou. V podnoži je v rohoch umiestnené aj stabilizačné mosadzné kovanie, ktoré je demontovatelné. Na povrchovú úpravu bol použitý PUR lak. Sedák je „zdrsnený“ pre pocit väčšej stability bavlneným zapusteným špagátom vytvárajúcim ornamentový vzor. Taburet má predstavovať na prvý pohľad zdravé ekologické sedenie. Na príklade použitia metódy ekodizajnových checklistov jednoducho uvidíte, že aj zdanlivo „ekologický“ návrh na báze dreva, bavlny a kovania má stále potenciál na zlepšenie.

Materiál

Základný materiál

  • Biodoska: Dub

Doplnkový materiál

  • Bavlnený špagát

Povrchová úprava

  • PUR lak

Spojovací materiál

  • Clamex – s
  • Stabilizačné mosadzné kovanie

Rozmery

š x v x h

Hmotnosť

10 kg

Autori

Ukážka použitia ekm vo vývoji produktu

Použitá metóda: Ekodizajnové checklisty

1

CHECKLIST 1


Predvýrobná fáza: Optimálna funkčnosť

KRITÉRIUM

CHARAKTERISTIKA

HODNOTENIE

Aké sú hlavné a vedľajšie funkcie produktu? Dynamické sedenie do interiéru. Má spájať eleganciu, hravosť a funkčnosť. Pridanou funkciou je stimulácia chrbtového svalstva udržiavaním rovnováhy.

A

S akými potrebami sa v súčasnosti stretávame u užívateľom daného typu produktov? Funkčnosť, nadčasový dizajn, kvalitné materiály, ekologickosť, ľahká montáž.

A

Má výrobok potenciál plniť tieto funkcie efektívne a účinne? Výrobok má potenciál plniť zadané funkcie.

A

Dá sa uvažovať o radikálnej inovácii výrobku? Dá sa uvažovať o materiálovej a konštrukčnej inovácii pokiaľ je cieľom zanechať pôvodné vizuálne riešenie.

B

©Leonardo da Vinci: Prenos informácií o ekodizajne, ktorý realizovalo Centrum inovací a rozvoje ČR
 
 
2

CHECKLIST 2


Predvýrobná fáza: Úspora materiálov

KRITÉRIUM

CHARAKTERISTIKA

HODNOTENIE

Koľko druhov materiálov ste navrhli? Počet materiálov má potenciál na zlepšenie. Celkovo je požitých až 6 druhov materiálov vrátane pomocných.

C

Koľko a aké typy plastov a gumy sa použijú? Plast zosilnený skleným vláknom z ktorého je vyrobené kovanie Clamex – s. (Tu by mala nastať zmena. Napriek výhodám kovania je tento typ plastu nerecyklovateľným kompozitom)

C

Koľko a aké ďalšie druhy materiálov (sklo, keramika atď.) sa používajú? Bavlnený špagát, dub-biodoska, zinková zliatina, mosadz, disperzné lepidlo, nerezová oceľ (v princípe sú všetky použité materiály recyklovateľné alebo biologicky degradovateľné.) Je však na zváženie zredukovať ich počet, prípadne ich nahradiť

B

Koľko a aký druh povrchovej úpravy sa používa? Navrhnutý je polyuretánový lak, na báze rozpúšťadiel. Vhodnejšou variantou by ho bolo nahradiť lakom na báze vody, alebo použitiť vosk.

C

Aký je environmentálny profil zložiek pomocných materiálov? Pomocné materiály sú recyklovateľné. Avšak použité kovy majú vysoký energetický obsah z dôvodu náročnéj výroby. Sú našťastie použité len v minimálnom množstve

A

Sú materiály dovážané z blízkeho okolia alebo na ich prepravu pre treba vynaložiť veľké množstvo energie? Mala by byť snaha výrobcu, použiť lokálnych dodávateľov. Bavlnený špagát ako prírodný materiál, je paradoxne najproblematickejším materiálom s vysokým energetickým obsahom, z dôvodu pestovania bavlny, ktoré je náročné na pesticídy a často „neetické“.

B

©Leonardo da Vinci: Prenos informácií o ekodizajne, ktorý realizovalo Centrum inovací a rozvoje ČR
3

CHECKLIST 3


Predvýrobná fáza: Využitie obnoviteľných zdrojov a ľahko dostupných zdrojov

Cieľom tohto checklistu je zamerať pozornosť dizajnérov a konštruktérov na možnosti minimalizácie využívania neobnoviteľných zdrojov a materiálov, hlavne tých, ktoré sú považované za vzácne.

KRITÉRIUM

CHARAKTERISTIKA

HODNOTENIE

Využitie obnoviteľných zdrojov/materiálov obnoviteľné zdroje sú vo výrobe použité

A

Využívanie ľahko dostupných zdrojov/materiálov existujú možnosti širšieho využitia ľahko dostupných zdrojov

B

Používanie nedostatkových zdrojov/materiálov použitie je minimalizované

A

©Leonardo da Vinci: Prenos informácií o ekodizajne, ktorý realizovalo Centrum inovací a rozvoje ČR
4

CHECKLIST 4


Predvýrobná fáza: Dizajn výrobku

Hodnotenie dizajnu výrobku súvisí skôr s estetickými a ergonomickými kritériami dizajnu. Je to však veľmi dôležitý bod, ktorý pri právnom kritickom a hlavne objektívnom vyhodnotení môže do veľkej miery ovplyvniť celkovú udržateľnosť výrobku.

KRITÉRIUM

CHARAKTERISTIKA

HODNOTENIE

Nadčasový dizajn Výrobok má nadčasový dizajn, forma je prispôsobená funkcii.

A

Ergonómia výrobku Ergonómia je prispôsobená požadovanej funkcii výrobku.

A

Vzhľad/styling výrobku Pri návrhu, ktorého komerčnú úspešnosť nevieme preukázať vychádzame z predpokladu, že pokiaľ ide o prototyp, spätná väzba vždy ponúka možnosti zlepšenia.

B

©Leonardo da Vinci: Prenos informácií o ekodizajne, ktorý realizovalo Centrum inovací a rozvoje ČR
5

CHECKLIST 5


Výroba: Konštrukcia výrobku

KRITÉRIUM

CHARAKTERISTIKA

HODNOTENIE

Použitie spojovacích prvkov Spojovacie prvky sú efektívne minimalizované.

A

Demontovateľnosť Výrobok je plne demontovateľný.

A

Spoľahlivosť konštrukcie Navrhovaná konštrukcia spĺňa nároky na dlhodobé používanie výrobku.

A

Efektivita/duch doby Primárne konštrukčné riešenie spĺňa aktuálne nároky doby a podporuje invenčné a pokrokové systémy.

A

©Leonardo da Vinci: Prenos informácií o ekodizajne, ktorý realizovalo Centrum inovací a rozvoje ČR
6

CHECKLIST 6


Výroba: Optimalizácia výroby

Cieľom je optimalizovať výrobu, predovšetkým prevenciu vzniku emisií a odpadov pri zdrojoch jeho vzniku.

KRITÉRIUM

CHARAKTERISTIKA

HODNOTENIE

Technológia výroby Je snaha, aby bola navrhnutá maximálne efektívna technológia výroby v prípade komerčnej produkcie výrobkov. Nakoľko bol však bol daný prototyp vyrobený v malej stolárskej dielni, určite vieme, že existuje výrazný potenciál na zlepšenie.

B

Výťažnosť materiálov Maximalizovaná výťaž materiálov pre daný dizajn výrobku. V prípade zmeny jeho vonkajšieho vzhľadu je potenciál na zlepšenie.

A/B

Nebezpečný odpad Ak uvažuje o produkcii nebezpečného odpadu počas výroby, treba si overiť aké preventívne opatrenia zavádza daný podnik. V prípade výroby prototypu bola pre nás táto otázka bezpredmetná. Ak by sme uvažovali detailnejšie mali by sme si overiť materiály a ich výrobcov v súvislosti s podnikovou environmentálnou politikou.

A

Ostatné odpady Existujú možnosti prevencie/minimalizácie produkcie odpadu.

A

©Leonardo da Vinci: Prenos informácií o ekodizajne, ktorý realizovalo Centrum inovací a rozvoje ČR
7

CHECKLIST 7


Distribúcia: Optimalizácia systému balenia

KRITÉRIUM

CHARAKTERISTIKA

HODNOTENIE

Nutnosť použitia obalu Používanie jednorazových kartónových obalov. Kovanie je balené do PE vrecúšok a je súčasťou balenia.

C

Systémy vratných obalov Systém vratných obalov pre tento typ výrobku pravdepodobne nie je možné zaviesť. Je možné obaly akurát recyklovať.

C

Systém opätovného použitia obalov Systém nie je možné zaviesť v kontexte bežného predaja, nakoľko navrhovaný obal nie je odolný voči mechanickým poškodeniam.

C

Pomer hmotnosti a objemu obalu Pomer hmotnosť/objem je optimálny.

A

Používanie nebezpečných látok Existujú možnosti prevencie použitia nebezpečných látok v obaloch napríklad nahradením plastových vrecúšok iným materiálom a podobne.

B

Recyklovateľnosť obalov Recyklácia materiálov v obaloch so zachovaním kvality materiálov pri nízkych vynaložených nákladoch.

A

Používanie recyklovaných materiálov Navrhujeme vysoké percento recyklovaných materiálov (70-100%).

A

Používanie biologicky rozložiteľných materiálov Používanie biologicky rozložiteľných materiálov.

B

©Leonardo da Vinci: Prenos informácií o ekodizajne, ktorý realizovalo Centrum inovací a rozvoje ČR
8

CHECKLIST 8


Používanie výrobku: Predĺženie životnosti výrobku

KRITÉRIUM

CHARAKTERISTIKA

HODNOTENIE

Spoľahlivosť Vynikajúca spoľahlivosť.

A

Opotrebovanie Nízke opotrebovanie.

A

Módne trendy Dizajn je z hľadiska módnych trendov neutrálny.

B

Modulárna štruktúra Výrobok je riešený modulárne.

A

Ľahké čistenie Ľahké čistenie.

B

Ľahká údržba Ľahká údržba.

A

Ľahká opraviteľnosť Keďže ide o jednoduchý výrobok v prípade dostupnosti náhradných dielcov by nemala byť problém oprava poškodenej časti.

A

©Leonardo da Vinci: Prenos informácií o ekodizajne, ktorý realizovalo Centrum inovací a rozvoje ČR
9

CHECKLIST 9


Používanie výrobku: Prevencia/minimalizácia environmentálnych dopadov vo fáze používania výrobku

KRITÉRIUM

CHARAKTERISTIKA

HODNOTENIE

Spotreba energie Výrobok počas používania nespotrebováva žiadnu energiu.

Využitie obnoviteľných zdrojov energií Keďže energie nespotrebováva, nie je potrebné využívanie obnoviteľných zdrojov.

Spotreba materiálov Výrobok nespotrebováva žiadny materiál.

Spotreba vody Nespotrebováva vodu.

Spotreba podzemnej vody Nespotrebováva vodu.

Odpady a emisie Neprodukuje odpady ani emisie.

Informácie pre používateľov výrobku Užívateľ má k dispozícii jasné inštrukcie a informácie o výrobku a jeho používaní.

A

©Leonardo da Vinci: Prenos informácií o ekodizajne, ktorý realizovalo Centrum inovací a rozvoje ČR
10

CHECKLIST 10


Koniec životného cyklu: Demontáž výrobku

KRITÉRIUM

CHARAKTERISTIKA

HODNOTENIE

Štruktúra výrobku Kombinované riešenia štruktúry výrobku.

B

Počet spojovacích prvkov Navrhovaná konštrukvia výchádza z kovania. Kovanie je efektívne a inovatívne avšak z environmentálneho hladiska existujú možnosti zlepšenia.

B

Počet typov spojovacích prvkov Je použitý len jeden typ nosných spojovacích prvkov.

A

Viditeľnosť spojovacích prvkov Základné spojovacie prvky sú skryté, ale označené v návode pre používateľa.

B

Prístup ku spojovacím prvkom Jednoduchý prístup.

A

Uvoľňovanie spojovacích prvkov Uvoľnenie spojov bez poškodenia.

A

Počet častí výrobku Počet častí je minimalizovaný pre daný dizajn výrobku.

A

Nástroje potrebné pre demontáž Demontáž možno previesť bežnými nástrojmi.

B

Informácie o demontáži výrobku Sú poskytnuté zrozumiteľné informácie.

A

Automatizácia demontáže Manuálna demontáž.

B

©Leonardo da Vinci: Prenos informácií o ekodizajne, ktorý realizovalo Centrum inovací a rozvoje ČR
11

CHECKLIST 11


Koniec životného cyklu: Opätovné použitie výrobku

KRITÉRIUM

CHARAKTERISTIKA

HODNOTENIE

Štruktúra výrobku umožňuje opätovné použitie Čiastočne modulárna štruktúra, opätovné využitie častí výrobku sa predpokladá len v minimálnej miere. (časti kovania, avšak len za predpokladu, že nebude opotrebované).

C

Prístup k súčastiam výrobku Jednoduchý prístup k častiam výrobku.

A

Opotrebovanie Opotrebovanie sa predpokladá primerané navrhovaným materiálom a zaobchádzaniu s výrobkom.

B

Štandardizácia súčastí Časti výrobku sú štandardizované avšak nie s cieľom ich opätovného využitia.

B

©Leonardo da Vinci: Prenos informácií o ekodizajne, ktorý realizovalo Centrum inovací a rozvoje ČR
12

CHECKLIST 12


Koniec životného cyklu: Materiálová recyklácia

KRITÉRIUM

CHARAKTERISTIKA

HODNOTENIE

Rôznorodosť materiálov Prekvapivo relatívne vysoký počet materiálov – určite pri spätom redizajne existujú možnosti zlepšenia.

B

Kompatibilita materiálov Materiály vo výrobku sú čiastočne kompatibilné.

B

Označenie materiálov Materiály sú označené len čiastočne.

B

Recyklovateľnosť materiálov Časť materiálov je recyklovateľná.

B

Použitie recyklovaných materiálov Vo výrobku nie sú použité recyklované materiály.

C

Uvoľňovanie spojovacích prvkov Uvoľnenie spojov bez poškodenia.

A

Prímesi materiálov Prímesi sú použité čiastočne, existuje priestor pre zlepšenie navrhovaného kovania a povrchovej úpravy.

B

©Leonardo da Vinci: Prenos informácií o ekodizajne, ktorý realizovalo Centrum inovací a rozvoje ČR
13

CHECKLIST 13


Koniec životného cyklu: Šetrné zneškodnenie nerecyklovateľných materiálov

KRITÉRIUM

CHARAKTERISTIKA

HODNOTENIE

Použitie nebezpečných látok Výrobok obsahuje kovanie s kompozitným plastovým materiálom, nie je vyslovene nebezpečné, je však nerecyklovateľné a pri jeho likvidácii by mohlo dôjsť práve k uvoľňovaniu nebezpečných látok.

C

Značenie súčastí obsahujúcich nebezpečné látky Výrobok neobsahuje v pravom slova zmysle nebezpečné látky a preto nepredpokladáme nevyhnutnosť ich značenia.

Odstránenie nebezpečných látok Malo by byť snahou nahradiť kovanie iným kovaním, ktoré zároveň bude plnohodnotne nahrádzať v kvalite a výhodách spoja pôvodné kovanie.

©Leonardo da Vinci: Prenos informácií o ekodizajne, ktorý realizovalo Centrum inovací a rozvoje ČR

Hodnotenie produktu

Pre študentov dizajnu, ktorý sa rozhodnú zhodnotiť svoje koncepty formou ekodizajnových checklistov je potrebné, aby si checklisty prispôsobili osobitým potrebám každého projektu. Pokiaľ nie sú schopní odpovedať na niektoré otázky alebo odpoveď nepoznajú, konzultujú otázku s odborníkom v danej oblasti a zároveň si stanovia také otázky, ktoré sú pre analýzu ich výrobku potrebné. Checklisty, ktoré sú v EKM uvedené Vám majú len ukázať formu, ako si je potrebné vypracovať vlastný systém otázok v piatich základných okruhoch životného cyklu vášho produktu. Počas práce na semestrálnom zadaní vás vedia tieto odpovede viesť k vytvoreniu ekologickejších výrobkov.

Najviac zobrazované

© Copyright - ekm.ekodizajn.sk - Graphic elements by Ing. Miroslav Chovan, ArtD. - Created by rudi®