DIPO – GERM

Popis produktu

Taburet DIPO GERM sme navrhli ako didaktickú pomôcku pre pochopenie aplikácie ekodizajnovej koncepcie BIOMIMIKRY. Koncepcia taburetu sa nesie v duchu ostatných návrhov DIPO CRADLE, čiže dynamické „pohupovacie“ ergonomické sedenie. Špecifikom toho návrhu je jeho cielená biologizácia a inšpirácia v prírode, jej fungovaní, prírodovedných poznatkoch a organickosti.

Materiál

Základný materiál

  • silikónovej hmoty s výčnelkami

Doplnkový materiál

  • Hliník

Povrchová úprava

  • Hliník: eloxovanie

Rozmery

š x v x h

Hmotnosť

10 kg

Autori

Ukážka použitia ekm vo vývoji produktu

Použitá metóda: Biomimicry

Taburet DIPO GERM sme navrhli ako didaktickú pomôcku pre pochopenie aplikácie ekodizajnovej koncepcie BIOMIMIKRY.
Koncepcia taburetu sa nesie v duchu ostatných návrhov DIPO CRADLE, čiže dynamické „pohupovacie“ ergonomické sedenie. Špecifikom toho návrhu je jeho cielená biologizácia a inšpirácia v prírode, jej fungovaní, prírodovedných poznatkoch a organickosti.

POSTUP PRI NAVRHOVANÍ:
Prezentovaný postup je z dôvodu veľkého množstva dát o ktoré sme sa opierali maximálne zjednodušený pre potreby
EKM. Pri navrhovaní taburetu sme dodržiavali postupy dizajnovej špiráli.

1

1. Identifikácia

Stanovili sme si cieľ, že chceme vytvoriť multifunkčné sedenie, ktoré by sa dokázalo prispôsobiť aktuálnym náladám a potrebám užívateľa. Rovnako sme chceli navrhnúť taburet, ktorý je „iný“. Taburet, ktorý vyvoláva emócie už pri jeho samotnom vnímaní v priestore a pôsobením na svoje okolie. Tiež sme sa chceli pridržiavať základnej formy taburetov z kolekcie DIPO.

2

2. Prenos

Pozorovaním „prírody“ sme dospeli k záveru, že multifunčnosť či zmena tvaru alebo vnútornej štruktúry je niečo prirodzené pre množstvo organizmov. Jednu z najväčších premien v prírode, akú všetci poznáme, je premena húsenice na motýľa. Rovnako sme sa inšpirovali správaním mikroorganizmov, baktérií a vírusov, ktoré sú schopné mutovať a meniť svoju vnútornú podstatu. Zamerali sme sa teda primárne na skúmanie pohybu a zmien tvaru.

3

3. Pozorovanie

Pre dosiahnutie dynamického pohybu a zmeny tvaru sme za favorita vybrali húsenicu. Je schopná pri svojom raste zväčšiť 500 krát svoj objem bez toho aby tlak tekutiny v jej tele spôsobil doslova jej explóziu. Zamerali sme na uskutočnené vedecké experimenty, ktoré sa snažili simulovať pohyb húsenice a hľadať vhodný materiál. Ideálny materiál predstavoval pamäťový polymér. Tieto typy polyméru si vedia „zapamätať“ niekoľko tvarov pričom pre premenu tuhej štruktúry na elastickú je potrebné polymér zahriať.

4

4. Abstrakcia

Pri hľadaní východiskovej inšpirácie pre tvarové riešenie sme postupovali podľa špiráli. Vhodného adepta sme našli pomocou otázky: „Prežitie ktorého organizmu závisí na rýchlej reakcii na vonkajšie podnety?“ Našou inšpiráciou sa stali MIKRÓBY. Dokážu mutovať a odolávať stále novým antibiotikám, prispôsobovať svoju genetickú štruktúru z generácie na generáciu a tak sa chrániť. Mikróby prijímajú potravu difúziou (fyzikálny jav, pri ktorom roztoky a plyny, ktoré sú bezprostredne v styku a sú rôzneho zloženia, vyrovnávajú svoje koncentrácie), celým povrchom tela.

5

5. Aplikácia

Mikróby sa stali predobrazom dizajnu taburetu s nami požadovanými vlastnosťami. Taburet vie meniť tvar pričom pohyb vychádza z celého povrchu jeho „tela“. Je podobne amorfný ako je to u niektorých jednobunkových organizmov. Pohyb zabezpečuje jadro z pamäťového polyméru, ktorého zmenu tvaru by potenciálne umožnila elektrická reaktívnosť. Po pripojení na zdroj elektrickej energie by došlo k zahriatiu polyméru a jeho elasticite. V tomto bode by bolo možné fixovať požadovaný tvar. Na povrchu taburetu je vrstva zo silikónovej hmoty s výčnelkami. Výbežky sú inšpirované povrchom tela mikróbov. Dynamizujú tvar a vizuálne simulujú pohyb. Zabezpečujú pohodlie a mäkkosť sedenia. Sekundárna funkcia je skôr emocionálneho charakteru. Chceli sme prekvapiť biologizáciou výrobku. Pri zmene mierky, by mikrób predstavoval organizmus, ktorý je nositeľom istého mimikry. Tak ako nepoznaný nový organizmus má aj „taburet“ vzbudzovať otázniky a prekvapenia v zmysle: „Na to sa dá sadnúť?“ A následne pocit prepracovanej ergonómie, individualizmu a prispôsobenia sa užívateľovi. Užívateľ si svojho „miróba“ skrotí. Podnož je zostavená z množstva tenkých hliníkových nožičiek, ktoré sa funkčne prispôsobujú zmene tvaru sedenia. Od sedenia vo forme jednoduchého taburetu, cez dynamické sedenie na spôsob DIPO CRADLE až po možnosti podopretia krížovej oblasti.

6

6. Vyhodnotenie

Koncept taburetu sa opiera o uplatnenie princípov biomimikry. Návrh sa však nachádza len v prvej fáze, nakoľko si treba položiť ďalšie otázky. Výčnelky a funkcia ich mäkčenia. Ako by to vyriešila príroda? Aké materiály by mohli nahradiť obalovú vrstvu pamäťového polyméru alebo pamäťový polymér samotný? Akým iným prírodným, spôsobom by sme mohli docieliť zahriatie polyméru? Ako by bol taburet vyrábaný? Distribuovaný? Balený? Vyvstáva množstvo následných otázok, ktoré treba riešiť v súlade s princípmi, ako by to vyriešila príroda.

7

7. Identifikácia

Predchádzajúce otázky by mali viesť k navrhnutiu spätnej väzby a riešenie ďalších otázok súvisiacich s naším návrhom.

Najviac zobrazované

© Copyright - ekm.ekodizajn.sk - Graphic elements by Ing. Miroslav Chovan, ArtD. - Created by rudi®