DIPO – YELLOW TRIANGLE

Popis produktu

S metódou sa pracuje jednoducho, podobne ako s metódou LiDS Wheel. V príklade budeme vychádzať z predchádzajúceho redizajnu taburetu pomocou LiDS Wheel. Na škále v diagrame sa nastavené kritériá hodnotia v rozsahu bodov 1-6.

Materiál

Základný materiál

  • Biopolymér na báze škrobu

Doplnkový materiál

  • Hliník
  • Drevný masív: Buk

Povrchová úprava

  • Vosk: Drevný masív
  • Eloxovanie AL

 

Rozmery

š x v x h

Hmotnosť

10 kg

Autori

Ukážka použitia ekm vo vývoji produktu

Použitá metóda: Spiderweb schéma

Obr. Spiderweb schéma

1

1. Estetika/Dizajn

Redizajn vychádza z pôvodného návrhu. Nový výrobok je vizuálne atraktívnejší a štýlovo výraznejší.

2

2. Konkurencieschopnosť

Vďaka vylepšenému dizajnu a materiálovému zloženiu má výrobok väčšiu šancu uplatniť sa na trhu.

3

3. Inovácia

Inovácia spočíva v pou žití biopolyméru ako náhrady za tradičné plasty.

4

4. Transport

Výrobok je plne demontovateľný. Oproti pôvodnému riešeniu sme skrátili každú nohu v balení na polovicu vďaka čomu by teoretická preprava bola efektívnejšia a do kamiónu sa zmestí väčší počet kusov taburetu.

5

5. Cena

Žiaľ, z dôvodu, že ekologickejšie materiály sú stále cenovo náročnej šie, je aj cena nového atraktívnejšieho výrobku vyššia.

6

6. Vylúčenie nebezpečných látok

V pôvodnom návrhu bol zdrojom potenciálne nebezpčných látok plastový materiál polypropylén. Nahradením biopolymérom na báze  škrobu sme vytvorili ekologickejší výrobok.

7

7. Trvalo udržateľné využívanie obnoviteľných zdrojov

Taburet sa skladá z kombinácie materiálov biopolyméru, BK masívu (nohy) a hliníku (trnož a spojovacie kovanie). Zároveň vychádzame z predpokladu, že v rámci energetickej náročnosti výroby použitých materiálov boli rovnako využívané obnoviteľné zdroje energie. Farba použitá na AL trnož je ekologická/eloxovanie.

8

8. Funkčnosť

Funkcia taburetu ostáva zachovaná v pôvodnom zmysle. Avšak na základe stabilnosti biopolyméru v súvislosti s UV žiarením sa doporučeje len jeho použitie v interiéri. Nevýhodou je obmedzená stohovateľnosť oproti pôvodnému návrhu.

Najviac zobrazované

© Copyright - ekm.ekodizajn.sk - Graphic elements by Ing. Miroslav Chovan, ArtD. - Created by rudi®