Príručka

Kroky pre implementáciu ekodizajnu
do procesu tvorby výrobkov

Zuzana TončíkováMiroslav Chovan

Napredovanie ľudskej spoločnosti je dlhodobý kontinuálny proces, ktorý prebieha vo všetkých sférach a na rôznych úrovniach poznania. Vznikajúce nové technológie posúvajú spoločnosť kvalitatívne ďalej a zároveň ponúkajú nové možnosti zdokonaľovania. Mohlo by sa zdať, že naša cesta k dokonalosti je priam ideálna. V skutočnosti je to len časť pravdy. Treba zdôrazniť, že všetky naše aktivity majú negatívny dopad na životné prostredie. Uvedomenie si tohto faktu bolo snáď prvotným humánnym podnetom k zavedeniu pojmu EKODIZAJN.
Technická univerzita vo Zvolene zastáva v rámci Slovenska špecifické postavenie. Toto prostredie, kde je pod záštitou jednej Univerzity Lesnícka fakulta, Drevárska fakulta, Fakulta ekológie a environmentalistiky a Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky, v sebe ponúka jedinečnú možnosť zastrešiť myšlienku implementácie EKODIZAJNU do vyučovacieho procesu dizajnérov.
Hlavnou myšlienkou príručky, ktorú držíte v rukách, je sprostredkovať základné odborné informácie z oblasti ekologického navrhovania výrobkov a životného prostredia. Bez týchto základných vedomostí by sme neboli schopní používať ani najjednoduchšie dostupné metódy implementácie. Cieľom je, aby si študenti vyskúšali prácu s jednotlivými ekodizajnovými nástrojmi a na základe vlastnej skúsenosti zhodnotili, ktorá metóda im najviac vyhovuje z hľadiska ich individuálnych požiadaviek.
Príručka je rozdelená na dve časti. Prvá časť sa venuje základným odborným informáciám z oblasti ŽP a ekologického navrhovania výrobkov. V druhej časti sú opísané a  vysvetlené existujúce ekodizajnové nástroje, metodiky a koncepty.
Tieto postupy sú vysvetlené krok za krokom systematicky tak, aby bol užívateľ schopný v zjednodušenej forme pochopiť princíp na základe akého pracujú, mieru ich presnosti a spoľahlivosti. Jednotlivé prezentované metodiky je možné na základe vlastnej iniciatívy dohľadať a získať o nich detailné informácie. Je dôležité podotknúť, že tento manuál treba chápať ako materiál slúžiaci pre vzdelávacie účely a potreby študentov dizajnu v rámci riešenia ich semestrálnych a záverečných prác.
Dúfame, že táto príručka pomôže užívateľovi pochopiť dôležitosť zodpovedného navrhovania produktov, čo zahŕňa aj uplatňovanie zásad ekodizajnu vo svojich budúcich projektoch.

autori

Vydavateľské údaje
NázovKroky pre implementáciu ekodizajnu do procesu navrhovania výrobkov
AutoriIng. Zuzana TončíkováIng. Miroslav Chovan, ArtD.
Recenzentiprof. Ing. Štefan Schneider, PhD. – doc. Ing. Veronika Kotrádyová, PhD.
Náklad50 ks
Rozsah112 str.
VydanieI. – 2013
Grafická úprava, sadzba
©Ing. Rudolf Szabórudi®

Autori grafických prvkovIng. Zuzana TončíkováIng. Miroslav Chovan, ArtD.
TlačVydavateľstvo TU vo Zvolene
VydavateľTechnická univerzita vo Zvolene
ISBN978–80–228–2420–0
Rozmery228 x 161

Príručku si môžete zakúpiť:

Zvolen:
Predajňa odbornej literatúry: TU vo Zvolene

Príručku už mám

Príručku už vlastníte? Mali ste možnosť ju použiť pri Vašej tvorbe? Poteší nás uznanie, ale aj každý názor, ktorý bude viesť k jej zlepšeniu.
Smelo píšte.

© Copyright - ekm.ekodizajn.sk - Graphic elements by Ing. Miroslav Chovan, ArtD. - Created by rudi®