doc. Ing. Andrea Sujová, PhD.

EKM

Odborný garant

Tel

+421 45 5206 438

Adresa

KPH DF TU Zvolen
T.G.Masaryka 2117/24
960 53 Zvolen
Slovensko

Je absolventkou Obchodnej fakulty, Ekonomickej Univerzity v Bratislave v odbore „Zahraničný obchod“ (1996), doktorkou filozofie v odbore „Odvetvové a prierezové ekonomiky“ na DF TU vo Zvolene (2004) a docentkou v odbore „Manažment“ na Žilinskej Univerzite (2012). Pôsobí ako docentka na Katedre podnikového hospodárstva Drevárskej fakulty Technickej Univerzity vo Zvolene. V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu základných ekonomických predmetov v študijnom programe Podnikový manažment DSP. Vo vedecko-výskumnej oblasti sa zameriava na problematiku procesného manažmentu, manažmentu zmien, manažmentu výkonnosti podnikov a analýzu konkurencieschopnosti podnikov v DSP.

© Copyright - ekm.ekodizajn.sk - Graphic elements by Ing. Miroslav Chovan, ArtD. - Created by rudi®