Ing. Miroslav Chovan, ArtD.

EKM

Odborný garant

Tel

+421 45 5206 507

Adresa

KDNDV DF TU Zvolen
T.G.Masaryka 2117/24
960 53 Zvolen
Slovensko

Dizajnér, absolvent odboru „Priemyselný dizajn nábytku“ na Technickej univerzite vo Zvolene a autor dizertačnej práce s názvom „Systémová tvorba v dizajne nábytku. (Aplikácia filozofie systémovej tvorby prostredníctvom návrhu sedacieho nábytku)“.
Od roku 2002 pracuje ako odborný asistent na Katedre dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov Drevárskej fakulty TU vo Zvolene,
kde vyučuje predmety v rámci umeleckého študijného odboru „Dizajn“. Vo svojom zameraní sa špecializuje na systémovú tvorbu,
grafický dizajn a vizuálnu komunikáciu.

© Copyright - ekm.ekodizajn.sk - Graphic elements by Ing. Miroslav Chovan, ArtD. - Created by rudi®