DIPO – ALU&WOOD

Popis produktu

Taburet DIPO ALU&WOOD vychádza koncepčne z návrhu príkladu v metóde ekm – ABC analýza. Rozdiel spočíva v kombinácii dvoch konštrukčných materiálov a to masívne drevo a hliníkové výlisky. Podnož je spojená v spodnej časti nedemontovateľným spojom na cudzie pero. Dodáva sa už predvyrobená. K sedáku je pripojená pomocou oceľových skrutiek. Sedák sa skladá z troch hliníkových výliskov, ktoré sú spojené s centrálnych masívnym segmentom tiež pomocou štandardného demontovateľného kovania.

Materiál

Základný materiál

  • Drevný masív: Dub

Doplnkový materiál

  • Hliník

Povrchová úprava

  • Vosk: Drevný masív

Spojovací materiál

  • Lamello 20 (BK)
  • Lepidlo: PVaC

Rozmery

š x v x h

Hmotnosť

10 kg

Autori

Ukážka použitia ekm vo vývoji produktu

Použitá metóda: MET Matice

Materiálový diagram

Materiálový diagram

MET Matice DIPO - ALU&WOOD
 

MATERIÁL

Vstupy/výstupy

ENERGIA

Vstupy/Výstupy

EMISIE TOXICKÝCH LÁTOK

Vstupy/Výstupy

Ťažba surovín, spracovanie a dodávky materiálov a komponentov Celková hmotnosť taburetu: 3,35kg
Materiály:dub masív 2,9kg, AL výlisok 0,297kg, oceľové kovanie 0,152kg, disperzný ekologický lak na drevo „PAM LAK“ 0,004kg. Použité materiály sú recyklovateľné, nie sú nebezpečné
Nie sú zvažované. Nie sú zvažované.
(počíta sa s dodržiavaním legislatívy v súlade s ochranou ŽP výrobcami daných materiálov a komponentov).
Výroba Zanedbateľné. Nie sú zvažované. Odpady a emisie v súlade s povolenými normami.
Distribúcia a balenie Distribuuje sa v kartónovom obale.(obnovitelný zdroj) Kovanie je uložené v plastovom vrecku z LDPE (vyrobené na báze ropy – neobnoviteľný zdroj). Palivo na transport. Emisie z dopravy: CO2, NOx, ozón.
Fáza používania Prevádzka Zanedbateľné. Zanedbateľné. Zanedbateľné.
Údržba Zanedbateľné. Zanedbateľné. Zanedbateľné.
Fáza ukončenia životnosti Opätovné použitie Po demontáži je možné opätovné použitie dreva, recyklácia hliníka aj kovového kovania. Polyetylénový obal je možné recyklovať Energetické vstupy potrebné na recykláciu Nie sú zvažované
Likvidácia Recyklácia kartónového obalu je finančne a energeticky náročnejšia než jeho likvidácia na skládke. Doprava na skládku Zanedbateľné

Hodnotenie produktu

Koncepcia návrhu DIPO ALU&WOOD mala za cieľ od začiatku dodržiavať zásady ekologického navrhovania. Preto ekodizajnová stratégia vyplývajúca z MET matice nemusí detailne meniť vnútornú štruktúru výrobku. Povrchová úprava materiálov je maximálne ohľaduplná. Použitý disperzný lak spĺňa najprísnejšie normy a je vhodný aj pre povrchovú úpravu nábytku a hračiek pre deti do troch rokov. Eloxovanie je úspešnou kombináciou vedy a prírody pre vytvorenie jednej z najlepších kovových úprav na svete.

Najviac zobrazované

© Copyright - ekm.ekodizajn.sk - Graphic elements by Ing. Miroslav Chovan, ArtD. - Created by rudi®