DIPO – CORK TRIANGLE

Popis produktu

Nami navrhnutý produkt, taburet DIPO-CORK sme sa snažili vytvoriť v zmysle konceptu C2C. Prirodzene výrobok nemá certifikát Cradle2Cradle, ale to nebolo naším cieľom. Tým bolo poukázať na to, ako táto koncepcia umožňuje premýšľať študentovi pri navrhovaní vlastných výrobkov.

Nami navrhnutý koncept sme si overili v zmysle kritérií uvedených pre certifikáciu cradle to cradle basic.

Materiál

Základný materiál

 • Korok
 • Akulon® K224-G6 polyamid (Pa6)
 • Drevný masív

 

Rozmery

š x v x h

Hmotnosť

10 kg

Autori

Ukážka použitia ekm vo vývoji produktu

Použitá metóda: Cradle2Cradle

Štandardy pre udelenie certifikátu Cradle to Cradle basic
Produkty sú posudzované vždy podľa piatich kritérií.

1

Zdravé materiály

 • Produkt je 100% z čistých jasne identifikovateľných materiálov (napr. hliník, polyetylén, oceľ, atď.), a / alebo kategórií výrobkov (napr. nátery).
 • Je jasné do ktorého typu „metabolického cyklu“ C2C materiál patrí. (jasne identifikovateľné technické živiny alebo biologické živiny)
 • Výrobok neobsahuje žiadne chemikálie, ktoré sa nachádzajú na zozname zakázaných na základe dodávateľských vyhlásení.

DIPO-CORK spĺňa požiadavky.

2

2. Požiadavka opätovného využitia materiálov

 • Každý druh materiálu vo výrobku je jasne definovaný ako súčasť zamýšľaného biologického alebo technického cyklu (to sa vzťahuje rovnako aj k požiadavke v kritériách „zdravé“ materiály.)

DIPO-CORK spĺňa požiadavky.

3

3. Obnoviteľné zdroje energie a požiadavky na riadenie uhlíkovej stopy

 • Ročná spotreba elektrickej energie spojená s konečnou výrobou produktu je kvantifikovateľná.

DIPO-CORK – nie je možné momentálne overiť požiadavky, avšak existuje reálny potenciál pre splnenie kritérií v tomto bode.

4

4. Požiadavky na hospodárenie s vodou

 • Výrobca za posledné dva roky neporušil žiadne zákony ohľadom znečistenia vôd a plnenia požiadaviek ekonomického vodného hospodárenia.
 • Dodržanie lokálnych špecifikácií hospodárenia s vodou pre výrobcov. Výrobca určí, či je lokálny problém s nedostatkom vody alebo či výroba ohrozuje lokálne ekosystémy v dôsledku priamych výrobných operácií.
 • Výrobca podal vyhlásenie ohľadom hospodárenia s vodou a to aké kroky podnikne pre zlepšenie zistených nedostatkov.

DIPO-CORK – nie je možné momentálne overiť požiadavky, avšak existuje reálny potenciál pre splnenie kritérií v tomto bode.

5

5. Sociálne kritériá

 • Vnútorná kontrola pre overenie dodržiavania základných ľudských práv v kontexte výroby a používania výrobkov.
 • Demonštrácia progresu v pláne riadenia, ktorý reaguje na zistené nedostatky a je schopný efektívne riešiť situáciu.

DIPO-CORK – nie je možné momentálne overiť požiadavky, avšak existuje reálny potenciál pre splnenie kritérií v tomto bode.

Najviac zobrazované

© Copyright - ekm.ekodizajn.sk - Graphic elements by Ing. Miroslav Chovan, ArtD. - Created by rudi®